SME-D är mötesplatsen för små och medelstora företag inom försvars- och säkerhetssektorn

SME-Ds informationsfolder

In English.

Bli medlem

SME-D samlar försvarsindustrins främsta entreprenörer, produktspecialister och konsulter.

Vi verkar för

SME-D verkar för att skapa bra förutsättning för SME-företag inom säkerhet och försvarsområdet.

Infra Group Nordic AB ny medlem i SME-D

Infra Group Nordic AB (Infra Group) är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tjänster och produkter