SME-D:s VU-möte 29 augusti 2017

SMED-S VU-möte äger rum den 29 augusti 2017 kl. 09.30-11.30 på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.