Tjänsteförsvarsdagen 2022

Tjänsteförsvarsdagen genomföras av Försvarsmakten, FMV, SME-D och Säkerhets- och försvarsföretagen den 18 oktober i Stockholm.

Ett forum mellan marknaden och Försvarets materielverk (FMV) och Försvarsmakten där vi kan utbyta erfarenheter kring effektiva avtal som är marknadsanpassade inom försvarssektorn.

Målgrupp: Företag verksamma inom tekniska konsultområdet med försvarskompetens, det vill säga företag som i huvudsak levererar tjänster, och inte produkter, och att tjänsterna i huvudsak är intellektuella och immateriella.

Mer information och program kommer inom kort.