Föreningsnyheter


SME-D hälsar INSEGO välkomna som nya medlemmar

INSEGO har godkänts av SME-D:s styrelse som nya medlemmar från och med 2018. Företaget arbetar med destruktion av datamedia och

SME-D hälsar Granit Teknikbyrå AB hälsas välkomna som nya medlemmar

Granit Teknikbyrå har godkänts av SME-D:s styrelse som nya medlemmar i SME-D från och med 2018. Granit Teknikbyrå är ett

SME-D hälsar Cybix AB välkomna som nya medlemmar

Cybix har godkänts av SME-D:s styrelse som nya medlemmar i SME-D från och med 2018. Cybix är ett IT-företag med

SME-D hälsar B3IT välkomna som nya medlemmar

B3IT har godkänts av SME-D:s styrelse som medlemmar i SME-D från och med 2018. B3IT är konsulter inom IT och Management.

Försvarsberedningen överlämnar rapport om totalförsvaret

Försvarsberedningen konstaterar i rapporten att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära

Vill Sverige vara med eller ska vi stå utanför?

Läs SME-Ds ordförande Magnus Sjölands blogginlägg ”Vill Sverige vara med eller skall vi stå utanför?” på Kungl Krigsvetenskapsakademiens hemsida.

Ett lyckat koncept med Branschdag för tekniska konsulter!

De områden som diskuterades var hur kategoristyrning kan effektivisera upphandling, utmaningen i kompetensförsörjning och hur man kan utveckla sin förmåga

Branschdag om Tekniska konsulter

På tisdag den 7 november 2017 samlas närmare 100 aktörer med intresse för hur tekniska konsulter bidrar till att stärka försvarets

Stärkt försvar och samhälle genom innovationsupphandling!

Detta var frågan vi strävade efter att besvara under SACS och SME-Ds gemensamma seminarium på temat ”-Hur kan vi stärka

SME-D svarar på remiss av betänkandet informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

SME-D har givits tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remiss: Allmänt om betänkandet Utredningen har som helhet föreslagit ett svenskt