Föreningsnyheter


Fördjupningsseminarier 2018 samlade många deltagare

Seminarierna som genomförs varje år, som är en fortsättning på Försvarsföretagsdagarna och där SME-D tillsammans med SOFF, FMV och Försvarsmakten

Kallelse till SME-Ds årsmöte och VU-möte 25 maj 2018

SME-D:s medlemmar hälsas välkomna på årsmöte och VU-möte fredagen den 25 maj 2018. Temat på konferensen är K-Företag. ANMÄLAN GÖRS

SME-D hälsar Expisoft välkomna som nya medlemmar!

Expisoft har godkänts av SME-D:s styrelse som nya medlemmar 22 mars 2018. Expisoft är ett programutvecklingsföretag som skapar mjukvarulösningar på

SME-D hälsar INSEGO välkomna som nya medlemmar

INSEGO har godkänts av SME-D:s styrelse som nya medlemmar från och med 2018. Företaget arbetar med destruktion av datamedia och

SME-D hälsar Granit Teknikbyrå AB hälsas välkomna som nya medlemmar

Granit Teknikbyrå har godkänts av SME-D:s styrelse som nya medlemmar i SME-D från och med 2018. Granit Teknikbyrå är ett

SME-D hälsar Cybix AB välkomna som nya medlemmar

Cybix har godkänts av SME-D:s styrelse som nya medlemmar i SME-D från och med 2018. Cybix är ett IT-företag med

SME-D hälsar B3IT välkomna som nya medlemmar

B3IT har godkänts av SME-D:s styrelse som medlemmar i SME-D från och med 2018. B3IT är konsulter inom IT och Management.

Försvarsberedningen överlämnar rapport om totalförsvaret

Försvarsberedningen konstaterar i rapporten att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära

Vill Sverige vara med eller ska vi stå utanför?

Läs SME-Ds ordförande Magnus Sjölands blogginlägg ”Vill Sverige vara med eller skall vi stå utanför?” på Kungl Krigsvetenskapsakademiens hemsida.

Ett lyckat koncept med Branschdag för tekniska konsulter!

De områden som diskuterades var hur kategoristyrning kan effektivisera upphandling, utmaningen i kompetensförsörjning och hur man kan utveckla sin förmåga