Föreningsnyheter


Generic Sweden säljer konsultverksamheten, Generic Systems, till MSC Group AB

Stockholm den 21 juni 2017 Generic Swedensäljer konsultverksamheten, Generic Systems, till MSC Group AB. Generic Sweden AB har idag ingått avtal

Pressmeddelande: Regeringen höjer ambitionen i arbetet med att stärka totalförsvaret

Regeringen beslutade den 11 maj 2017 om att uppdra åt Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att ytterligare

Pressmeddelande: Myndigheter ska vidareutveckla krisberedskap och det civila försvaret

Regeringen skärper kraven på att kommuner, landsting och myndigheter lever upp till sina lagstadgade åtaganden inom totalförsvaret. Läs regeringens pressmeddelande

Utredning om genomförande av NIS-direktivet överlämnad till inrikesminister Anders Ygeman

Utredningen om genomförande av NIS-direktivet lämnade denna vecka över betänkandet ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” (SOU 2017:36) till inrikesminister

Tema export på SME-Ds årsmöte

Den 25 april höll SME-D årsmöte på Teknikföretagen i Stockholm. Temat för mötet var export. Medlemsföretagen Advenica och Know it

Advenica förstärker samarbetet med FMV

Försvarets materielverk (FMV) har beställt tekniska utredningar kring lösningar för skydd av kommunikation. Ordervärdet uppgår till cirka 1,7 miljoner kronor

Inbjudan till SME-D:s årsmöte och konferens 25 april 2017

SME-D:s medlemmar hälsas välkomna på årsmöte och konferens tisdagen den 25 april 2017. Temat på konferensen är Exportfokus. Mötet kommer

Advenica rekryterar Staffan Lundgren

Staffan Lundgren är en erfaren ledare som har arbetat i flera år med tjänsteförsäljning och förändringsledning inom IT och Telekomsektorn.

Advenica vinner order från en ny kund inom kritisk infrastruktur

Advenicas datadioder är de enda svenska cybersäkerhetsprodukterna som säkerhetsklassats upp till nivå HEMLIG/TOP SECRET av flera länders kontrollinstitutioner. Bolaget ligger

Microsoft i samarbete med Cybercom

– Våra kunder digitaliserar i en allt snabbare takt och behovet ökar av integrerade molnplattformar som snabbt kan anpassas till