Föreningsnyheter


Stärkt försvar och samhälle genom innovationsupphandling!

Detta var frågan vi strävade efter att besvara under SACS och SME-Ds gemensamma seminarium på temat ”-Hur kan vi stärka

SME-D svarar på remiss av betänkandet informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

SME-D har givits tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remiss: Allmänt om betänkandet Utredningen har som helhet föreslagit ett svenskt

Kommunerna måste ta it-säkerheten på allvar

Helt plötsligt har it-säkerheten kommit upp på den politiska agendan sedan it-skandalen på Transportstyrelsen briserade tidigare i sommar. Nu visar

Generic Sweden säljer konsultverksamheten, Generic Systems, till MSC Group AB

Stockholm den 21 juni 2017 Generic Swedensäljer konsultverksamheten, Generic Systems, till MSC Group AB. Generic Sweden AB har idag ingått avtal

Pressmeddelande: Regeringen höjer ambitionen i arbetet med att stärka totalförsvaret

Regeringen beslutade den 11 maj 2017 om att uppdra åt Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att ytterligare

Pressmeddelande: Myndigheter ska vidareutveckla krisberedskap och det civila försvaret

Regeringen skärper kraven på att kommuner, landsting och myndigheter lever upp till sina lagstadgade åtaganden inom totalförsvaret. Läs regeringens pressmeddelande

Utredning om genomförande av NIS-direktivet överlämnad till inrikesminister Anders Ygeman

Utredningen om genomförande av NIS-direktivet lämnade denna vecka över betänkandet ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” (SOU 2017:36) till inrikesminister

Tema export på SME-Ds årsmöte

Den 25 april höll SME-D årsmöte på Teknikföretagen i Stockholm. Temat för mötet var export. Medlemsföretagen Advenica och Know it

Advenica förstärker samarbetet med FMV

Försvarets materielverk (FMV) har beställt tekniska utredningar kring lösningar för skydd av kommunikation. Ordervärdet uppgår till cirka 1,7 miljoner kronor

Inbjudan till SME-D:s årsmöte och konferens 25 april 2017

SME-D:s medlemmar hälsas välkomna på årsmöte och konferens tisdagen den 25 april 2017. Temat på konferensen är Exportfokus. Mötet kommer