Föreningsnyheter


Vill Sverige vara med eller ska vi stå utanför?

Läs SME-Ds ordförande Magnus Sjölands blogginlägg ”Vill Sverige vara med eller skall vi stå utanför?” på Kungl Krigsvetenskapsakademiens hemsida.

Ett lyckat koncept med Branschdag för tekniska konsulter!

De områden som diskuterades var hur kategoristyrning kan effektivisera upphandling, utmaningen i kompetensförsörjning och hur man kan utveckla sin förmåga

Branschdag om Tekniska konsulter

På tisdag den 7 november 2017 samlas närmare 100 aktörer med intresse för hur tekniska konsulter bidrar till att stärka försvarets

Stärkt försvar och samhälle genom innovationsupphandling!

Detta var frågan vi strävade efter att besvara under SACS och SME-Ds gemensamma seminarium på temat ”-Hur kan vi stärka

SME-D svarar på remiss av betänkandet informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

SME-D har givits tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remiss: Allmänt om betänkandet Utredningen har som helhet föreslagit ett svenskt

Kommunerna måste ta it-säkerheten på allvar

Helt plötsligt har it-säkerheten kommit upp på den politiska agendan sedan it-skandalen på Transportstyrelsen briserade tidigare i sommar. Nu visar

Generic Sweden säljer konsultverksamheten, Generic Systems, till MSC Group AB

Stockholm den 21 juni 2017 Generic Swedensäljer konsultverksamheten, Generic Systems, till MSC Group AB. Generic Sweden AB har idag ingått avtal

Pressmeddelande: Regeringen höjer ambitionen i arbetet med att stärka totalförsvaret

Regeringen beslutade den 11 maj 2017 om att uppdra åt Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att ytterligare

Pressmeddelande: Myndigheter ska vidareutveckla krisberedskap och det civila försvaret

Regeringen skärper kraven på att kommuner, landsting och myndigheter lever upp till sina lagstadgade åtaganden inom totalförsvaret. Läs regeringens pressmeddelande

Utredning om genomförande av NIS-direktivet överlämnad till inrikesminister Anders Ygeman

Utredningen om genomförande av NIS-direktivet lämnade denna vecka över betänkandet ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” (SOU 2017:36) till inrikesminister