Frågestund med Salestrand

På SME-D:s VU möte den 24 maj gästades föreningen av Statssekreterare Jan Salestrand.

Frågor som berördes var bland annat SME-företagens utmaningar och möjligheter inom upphandling, kompetensförsörjning och forskning.