SME-D deltagit i uppbyggnad av Business Swedens hemsida

SME-D har aktivt deltagit i att ta fram strukturen för en ny hemsida på Business Swedens hemsida.

Syftet är att publicera information om kommande upphandlingar på strategiskt utvalda marknader. En första version är nu publicerad. Du hittar den här.