SME-D deltar på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen

Två representanter för SME-D finns på plats vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 8-10 januari 2017: Magnus Sjöland, Ordförande och Mikael Tjernlund, Styrelseledamot och VD för Syntell.

Konferensen är Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap och samlar ca 350 deltagare för samtal med fokus på världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

Bland talarna återfinns bl.a. Statsministern, Överbefälhavaren, Försvarsministern, Inrikesministern, EU- och handelsministern, MSB GD, Säkerhetspolisen GD och C MUST.

För mer information, besök gärna hemsidan Folk och Försvar.