Besök från MSB

På SME-Ds VU-möte den 10 oktober deltog flera medlemsföretag. Det var fler nya kontaktpersoner från företagen som kom och nätverkade och tog del av både VU-möte och MSBs presentation.

Henrik Moberg från MSB besökte oss på SME-D och berättade om MSB framtida roll och utmaningar.

Läs mer här om MSB framtida roll och utmaningar.