SME-D är på plats i Sälen!

SME-D är på plats i Sälen på Folk & Försvars Rikskonferens och representerar våra medlemmars intressen.

 

ÖB berättar att vi står starka och väl rustade. En ny utbildning av 30 cybersoldater kommer att startas upp.

 

Sverige, Norge, Finland och Danmarks försvarsministrar är eniga om att vi skall samarbeta mer!