Bra engagemang på VU-mötet

SME-Ds VU-möte den 14 maj med besök av ÖB, Micael Bydén var mycket uppskattat!

Det var ett väl besökt möte där många av SME-Ds medlemmar kom och nätverkade.

Överbefälhavare, Micael Bydén, höll en presentation om Försvarets framtidsfrågor och företagens roll. Medlemmarna fick tid att diskutera och fråga frågor vid slutet av presentationen.

Kvällen avslutades med mingel och nätverkande.