Gustaf Fahl besökte SME-Ds VU-möte

Bra presentation och diskussion med SME-Ds medlemmar på VU-mötet.

Gustaf Fahl, Teknisk Direktör / Chef Systemledningsavdelningen, FMV – Försvarets materielverk kom till SME-Ds VU-möte den 28 nov och berättade om ”Näringslivs stöd till totalförsvaret”. Efter presentationen blev det bra diskussioner i ämnet mellan medlemmarna i SME-D och Gustaf Fahl.

Bild: Eliza Öberg, Expisoft AB och Gustaf Fahl, FMV.