Öppet hus på Försvarshögskolan!

Försvarshögskolan anordnar öppet hus inför höstterminen 2021 i digital regi den 9 - 11 mars.

Plats: Digitalt
Datum: 9 – 11 mars
Tid: 09.00-18.00

För att delta behöver du anmäla dig via Försvarshögskolan här.