FMVs digitala informationsmöte den 18 juni

FMV bjuder in till ett digitalt informationsmöte den 18 juni kl 13.00 - 16.30 kring den europeiska försvarsfonden, EDF.

EDF omfattar forsknings- och teknikutvecklingsprojekt finansierade med EU-medel och avser att förbättra innovationskapaciteten hos europeiska företag, lärosäten och institut, stärka försvarsförmåga och europeiskt samarbete.

Läs mer på FMVs hemsida om Stöd till innovation och försvarsförmåga.