Sökresultat

155 resultat

Inlägg
2024.02.13

Lär känna våra medlemmar – Stockholms Reparationsvarv AB

I denna serie presenterar vi våra medlemmar, där de får berätta om deras verksamhet och varför de är medlemmar i SME-D. Nu har turen kommit till Stockholms Reparationsvarv AB. Stockholms Reparationsvarv AB (SRV AB) utför reparationer, ombyggnationer och modifikationer av fartyg längs företagets kajer och torrdockor på Beckholmen. De har också en mobil serviceenhet som […]

Läs mer om Lär känna våra medlemmar – Stockholms Reparationsvarv AB
Inlägg
2024.01.25

Lär känna våra medlemmar – Knowit

I denna serie presenterar vi våra medlemmar, där de får berätta om deras verksamhet och varför de är medlemmar i SME-D. Nu har turen kommit till Knowit. Knowit Defence Technology AB är ett konsultföretag som levererar konsulttjänster inom försvarsområdet. Med en unik kombination av kompetens inom IT, design, kommunikation och ledning utvecklar vi innovativa och […]

Läs mer om Lär känna våra medlemmar – Knowit
Evenemang
2024.01.21

Medlemsworkshop

Den 12 mars 2024 kommer vi genomföra en workshop där du som medlem får komma med synpunkter på vilka frågor SME-D bör driva på kort och lång sikt.  Passa på att få information om vilka frågor SME-D driver idag och var med och påverka vad SME-D arbetar med imorgon.

Läs mer om Medlemsworkshop
Evenemang
2024.01.21

Höstmöte och nätverksträff

SME-Ds medlemmar samlas för höstmöte och nätverksträff.

Läs mer om Höstmöte och nätverksträff
Inlägg
2024.01.17

Lär känna våra medlemmar – C2 Solutions

I denna serie presenterar vi våra medlemmar, där de får berätta om deras verksamhet och varför de är medlemmar i SME-D. Nu har turen kommit till C2 Solutions. C2Solutions erbjuder specialisttjänster genom tjänsteportföljen Säkrad informationshantering. I erbjudandet har vi samlat vår djupa kunskap och erfarenhet från kunder med höga säkerhetskrav. Våra oberoende specialister stöttar hela […]

Läs mer om Lär känna våra medlemmar – C2 Solutions
Dokument
2024.01.15

Code of conduct

För Teknikföretagens Branschgrupper AB (TEBAB) är det viktigt attverksamheten inom bolaget och de branschföreningar som är anknutna tillTeknikföretagens Branschgrupper bedrivs på ett sätt som tydligt håller siginom konkurrensrättens ramar. Konkurrensrättens syfte är att stimulera frikonkurrens vilket har Teknikföretagens Branschgruppers fulla stöd. Teknikföretagens Branschgrupper har därför i januari 2015 antagitföljande uppförandekod.

Läs mer om Code of conduct
Dokument
2024.01.15

Personuppgiftspolicy

SME-D värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina […]

Läs mer om Personuppgiftspolicy
Dokument
2024.01.15

Affärsregler

SME-D har utarbetat etiska regler för medlemsföretagen för att upprätthålla förtroendet för branschen. Ett medlemskap i SME-D ska vara en kvalitetsstämpel. De krav som ställs på medlemsföretagen sammanfattas i fyra regler.

Läs mer om Affärsregler
Dokument
2024.01.15

Stadgar

Antagna vid föreningsmöte möte i Stockholm den 9 december 2014. Revideradeden 30 maj 2022 och beslutade samma dag.

Läs mer om Stadgar