Inlägg av: camilladattermark

Överste Mats Klintäng besökte SME-D 25 maj

Flera av SME-D:s medlemsföretag fanns på plats när Överste Mats Klintäng, Försvarsmakten talade om totalförsvarets utveckling där både Försvarsmakten och MSB

SME-D värnar om personlig integritet

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen. Förordningen innebär en skärpning av hur personuppgifter får