Branschdag – Tekniska konsulter

Ett forum mellan marknaden och Försvarets materielverk (FMV) där vi kan utbyta erfarenheter kring effektiva avtal som är marknadsanpassade inom försvarssektorn.

Målgrupp: Företag verksamma inom tekniska konsultområdet med försvarskompetens, det vill säga företag som i huvudsak levererar tjänster, och inte produkter, och att tjänsterna i huvudsak är intellektuella och immateriella

Program Branschdag- Tekniska konsulter