Branschdag – Tekniska konsulter

Ett forum mellan marknaden och FMV där vi kan utbyta erfarenheter kring effektiva avtal som är marknadsanpassade inom försvarssektorn.

Var står FMV idag kring:

  • Kategoristyrning
  • Kompetensförsörjning och utveckling
  • Krav & utvärdering

Vi tittar på att bjuda in andra myndigheter för att få andra influenser.
FMV kommer att representeras på bredden med företrädare från både den kommersiella och den tekniska sidan.

Målgrupp: Företag verksamma inom tekniska konsultområdet med försvarskompetens det vill säga företag som i huvudsak levererar tjänster, och inte produkter, och att tjänsterna i huvudsak är intellektuella och immateriella.

Program