FMV TechDay

Tema: hållbar utveckling med fokus på minskad klimatpåverkan och energikonsumtion samt cirkulär ekonomi

Militärt Innovationsprogram med förkortningen MIP, är ett program inom FMV som genomförs på uppdrag av Försvarsmakten. MIP syftar till att identifiera civilt driven teknik med militär potential på mognadsnivå under prototyp.

Program 25 oktober 2023

08.30 – 09:00 Samling

09.00 – 10.00 Presentation om FMV och MIP samt dagen i detalj

10.00 – 11.30 Presentation av företagens idéer och tekniska lösningar

11.30 – 12:30 Lunch

12.30 – 15.30 Företagspresentationer fortsättning

15.30 – 16:00 Omröstning inom juryn

16:00 – 16:15 Presentation av utvald/utvalda idéer och tekniska lösningar

16:15 – 16:30 Boka tid för att initiera satsning/satsningar

Anmäl dig via denna länk:  FMV TechDay