Fördjupningsseminarier 2020 – flyttas till den 22 -29 sept

Fördjupningsseminarier 2020 som var planerade att hållas mellan 20 och 29 april kommer nu att genomföras den 22-23 september och 28-29 september.

Vid samtliga tillfällen kommer det att finnas möjlighet att stanna på/inleda med lunch.

22 september
Kl. 09:00-12:00 Ledning
Kl. 13:00-16:00 Logistik

23 september
Kl. 09:00-12:00 Armé
Kl. 13:00-16:00 Träning och simulering

28 september
Kl. 09:00-12:00 Kommersiellt
Kl. 13:00-16:00 FoU

29 september
Kl. 09:00-12:00 Flyg
Kl. 13:00-16:00 Marin

Information om program och anmälningslänk kommer då att finnas under respektive seminarium.