Fördjupningsseminarier 2020 – flyttas till hösten

Fördjupningsseminarier 2020 ställs in under våren på grund av Coronaviruset – nytt datum för hösten kommer att meddelas inom kort!

Fördjupningsseminarier 2020 som var planerade att hållas mellan 20 och 29 april kommer att genomföras senare framöver.

Vi hoppas att snart som möjligt kunna återkomma med detaljerad information om datum och tidpunkt före respektive seminarium.

Vid samtliga tillfällen kommer det att finnas möjlighet att stanna på/inleda med lunch. När nya datum är bokade kommer information om program och anmälningslänk finns under respektive seminarium.