Fördjupningsseminarier 2021

Fördjupningsseminarier 2021 kommer att hållas den 7, 10, 11 och 12 maj.
Även denna gång kommer vi att genomföra dessa seminarium digitalt.

Fördjupningsseminarierna går djupare in i befintlig och kommande behovsplanering.

Datum fördjupningsseminarier:
7 maj – Kommersiellt & FoU
10 maj – Ledningssystem & Logistik
11 maj – Marin & Flyg
12 maj – Armé

Anmälan kommer att krävas för att få tillgång till streaming-länk.