Fördjupningsseminarier 2021

Fördjupningsseminarier 2021 kommer att hållas den 7, 10, 11 och 12 maj.
Även denna gång kommer vi att genomföra dessa seminarium digitalt.

Fördjupningsseminarierna går djupare in i befintlig och kommande behovsplanering.

Information om exakt datum för respektive arean kommer lite längre fram. Anmäl kommer att krävas för att få tillgång till streaming länk.