Fördjupningsseminarier 2022

Fördjupningsseminarier 2022 kommer att hållas den 17 – 18 och 23 – 24 maj.

Fördjupningsseminarierna går djupare in i befintlig och kommande behovsplanering.

Datum fördjupningsseminarier:
17 maj – Kommersiellt & Tjänst
18 maj – FoU & Logistik
23 maj – Armé & Ledningssystem
24 maj – Marin & Flyg

Program för respektive fördjupning och möjlighet till anmälan kommer lite längre fram.

Vi planerar för att genomföra dessa dagar som fysiska event med möjlighet att även kunna delta digitalt. Om restriktioner kräver kommer vi att planera om till rent digitala event.