Fördjupningsseminarium – Armé

Armé – onsdag 23 september kl. 09:00-12:00

Fördjupningsseminarium Armé inleds med kort intro och info om bakgrund till FFD Fördjupningsseminarier. Därefter följer presentation av Perspektivplanering, Utvecklingsplan samt Beställd och planerad produktion inom Armé och hemvärnsområdet. Seminariet avslutas med en seminariediskussion kring ”Angreppssätt för en större, starkare och modernare Armé.

Program kommer inom kort.