Fördjupningsseminarium Armé

Armé – onsdag 12 maj kl. 09:30-12:00

Fördjupningsseminarium Armé inleds med kort intro och info om bakgrund till FFD Fördjupningsseminarier. Därefter följer presentation kring Armén efter försvarsbeslutet, materielplanens innehåll samt EDF, presentation av Arméns nya grundorganisation samt Träning- och simulering. Vidare presenteras införande av Arméns nya ledningsstödsystem. Seminariet avslutas med en frågestund.

Program kommer i april.

Seminariet kommer att genomföras digitalt.
Anmälan krävs för att få tillgång till streaminglänk