Fördjupningsseminarium Armé

Armé – måndag 23 maj kl. 09:00-12:00

Fördjupningsseminarium Armé inleds med kort intro och info om bakgrund till FFD Fördjupningsseminarier. Därefter följer presentation kring Arméns och Hemvärnets utveckling, viktiga investeringsområde samt materielplanens innehåll. Presentationerna kommer att behandla såväl kort sikt mot nuvarande struktur som inriktningen för framtida omsättning på längre sikt. Seminariet avslutas med en paneldiskussion.

Program kommer inom kort.