Fördjupningsseminarium Armé

Armé – tisdag 30 maj kl. 09:00-12:00

Fördjupningsseminarium Armé inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2022. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Arméområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Program kommer senare.