Fördjupningsseminarium – Flyg

Flyg – tisdag 29 september kl. 09:00-12:00

Fördjupningsseminarium Flyg inleds med kort intro och info om bakgrund till FFD Fördjupningsseminarier. Därefter följer presentation av Perspektivplanering, Utvecklingsplan Flyg samt Beställd och planerad produktion inom Flyg.

Seminariet avslutas med gruppdiskussion/dialogforum kring särskilda utvecklingsområden/-uppdrag.

Program kommer inom kort.