Fördjupningsseminarium Flyg

Flyg – tisdag 11 maj kl. 13:00-15:30

Fördjupningsseminarium Flyg inleds med kort intro och info om bakgrund till FFD Fördjupningsseminarier. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion Flyg, HKP och Flygsystem, Flygbassystem och Stridsflygsystem. Seminariet avslutas med en frågestund.

Flyg Program Fördjupningsseminarium 2021

Seminariet kommer att genomföras digitalt.
Anmälan krävs för att få tillgång till streaminglänkar.