Fördjupningsseminarium Flyg

Flyg – tisdag 24 maj kl. 13:00-16:00

Fördjupningsseminarium Flyg inleds med kort intro och info om bakgrund till FFD Fördjupningsseminarier. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion Flyg, HKP och Flygsystem, Flygbassystem och Stridsflygsystem. Seminariet avslutas med en frågestund.

Program kommer inom kort