Fördjupningsseminarium – Innovation, forskning- och teknikutveckling

Innovation, forskning- och teknikutveckling – onsdag 11 april kl. 13.00-16.00

Fördjupningsseminariet syftar till att ge en inblick i hur försvarsmakten ser på framtiden och dess behov av FoU i en kommande operationsmiljö. Seminariet vill även visa på möjligheter för svenska företag med de Europeiska försvarsprogrammen EDRP och EDIDP.

Program