Fördjupningsseminarium – FoU

FoU – måndag 28 september kl. 13:00-16:00

Fördjupningsseminarium FoU kommer i år att ha två huvudfokus. Utveckling av FoU inför nytt försvarsbeslut samt uppstart av EDF-kontor och framtagandet av ett arbetsprogram. Talare från FMV, Försvarsdepartementet, FOI, Försvarsmakten och SOFF.

Program kommer inom kort.