Fördjupningsseminarium FoU

FoU – fredag 7 maj kl. 12:30-15:00

Fördjupningsseminariet syftar till att ge en inblick i hur FoU på försvarsområdet kan komma att utvecklas under den kommande försvarsbeslutsperioden genom att belysa Försvarsmaktens förmågebehov, de nya programmen men även möjliga problem. Läget inom uppstarten av den Europeiska försvarsfonden (EDF) och framtagandet av ett arbetsprogram redovisas. Därtill presenterar EDF-kontoret vid FMV det stöd man kan ge svenska deltagare.

FoU Program Fördjupningsseminarium 2021

Seminariet kommer att genomföras digitalt.
Anmälan krävs för att få tillgång till streaminglänkar.