Fördjupningsseminarium – FoU

FoU – onsdag 18 maj kl. 09:00-12:00

Fördjupningsseminariet syftar till att ge en uppdatering i läget inom FoU på försvarsområdet. Påverkan av omvärldsläget och status inom perspektivstudien presenteras av Försvarsmakten. Läget gällande demonstratorer / materielutveckling och vägen till nyttiggörande kommer att belysas av Försvarsmakten och FMV. Organisatörerna önskar därtill en diskussion om hur en bättre interaktion med företagen uppnås inom FoU-området. Därefter presenteras myndigheternas syn på innovation och nyckelteknologier. Slutligen kommer seminariet även att hantera internationellt FoU-samarbete inkluderande arbetsläget inom EDF och dess arbetsprogram.

Program kommer inom kort