Fördjupningsseminarium – FoU

FoU – tisdag 2 april kl. 13.00-16.00

Fördjupningsseminariet syftar till att ge en inblick i hur FoU på försvarsområdet kan komma att utvecklas i en växande försvarsbudget genom att belysa behov, möjligheter men även möjliga problem. Därtill redovisas den snabba utvecklingen inom den Europeiska försvarsfonden, hur Sverige förbereder sitt deltagande och de erfarenheter man har kunnat dra av de förberedande program som pågår.

Program Fördjupningsseminarium FoU 2019.