Fördjupningsseminarium – Kommersiellt

Kommersiellt – måndag 28 september kl. 09:00-12:00

Fördjupningsseminarium Kommersiellt kommer att inledas med en återkoppling till Försvarsföretagsdagarna 2019 med fokus på tillväxt och tillsammans. Därefter en kort uppdatering av samarbete och gränsdragning mellan Försvarsmakten och FMV. Sedan följer en beskrivning av materielprocessen och hur lång tid en anskaffning tar. Utifrån ett upphandlingsperspektiv diskuterar vi kring hur vi kan öka takten i upphandlingsprocessen.

Seminariet avslutas med en paneldiskussion kring tillväxt, krav och nytänk.

Program kommer inom kort.