Fördjupningsseminarium Kommersiellt

Kommersiellt – fredag 7 maj kl. 09:00-11:30

Fördjupningsseminarium Kommersiellt kommer att inledas med en återkoppling till Försvarsföretagsmötet 2021 med fokus på tillväxt och tillsammans. Därefter en kort uppdatering av samarbete och gränsdragning mellan Försvarsmakten och FMV. Utifrån ett upphandlingsperspektiv diskuterar vi kring hur vi kan öka takten i upphandlingsprocessen.

Kommersiellt Program Fördjupningsseminarium 2021

Seminariet kommer att genomföras digitalt.
Anmälan krävs för att få tillgång till streaminglänkar.