Fördjupningsseminarium – Kommersiellt

Kommersiellt – tisdag 17 maj kl. 09:00-12:00

Fördjupningsseminarium Kommersiellt kommer att inledas med en återkoppling till Försvarsföretagsdagarna 2021 som hade temat Hållbart Framåtriktat Tillväxt. Därefter en kort uppdatering av samarbete och gränsdragning mellan Försvarsmakten och FMV. Utifrån ett upphandlingsperspektiv diskuterar vi kring hur vi prioriterar anskaffning. Information om pågående utveckling på den kommersiella sidan.

Program kommer inom kort.