Fördjupningsseminarium kommersiellt

Kommersiellt – tisdag 23 maj Kl. 09:00-12:00

Fördjupningsseminarium Kommersiellt kommer att inledas med en återkoppling till Försvarsföretagsdagarna 2022 samt till FFD Fördjupningsseminarier 2022. Därefter en kort uppdatering av samarbete och gränsdragning mellan Försvarsmakten och FMV. Utifrån ett upphandlingsperspektiv diskuterar vi kring hur vi prioriterar anskaffning. Information om pågående utveckling på den kommersiella sidan.

Program kommer under våren