Fördjupningsseminarium – Kommersiellt & roller

Kommersiellt & roller – tisdag 26 mars kl. 09.00-12.00

Seminariet har för avsikt att ta upp och ge information om gränsytan mellan stat och marknad samt intern gränsyta mellan FMV och Försvarsmakten.

Program kommer lite längre fram.

Detta pass kan komma att slås ihop med eftermiddagspasset beroende anmälningsläget