Fördjupningsseminarium – Ledning

Ledning – tisdag 2 april kl. 09.00-12.00

Fördjupningsseminariet kommer att belysa situationen inom ledningssystemområdet i närtid och med en utblick mot 2025. FMV kommer att gå in på några viktiga systemområden där stora utmaningar finns och industrin kan vara en viktig spelare. Försvarsmakten informerar om de nya förutsättningar som råder med ny organisation och förväntad ökad medelstilldelning med fokus på ledningssystemområdet.

Program till Fördjupningsseminarium Ledning 2019.