Fördjupningsseminarium Ledning

Ledning – tisdag 30 maj kl. 13:00-16:00

Fördjupningsseminarium Ledning inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2022. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Ledningssystemområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Program kommer senare.