Fördjupningsseminarium Ledningssystem

Ledningssystem – måndag 23 maj kl. 13:00-16:00

Inledningsvis en kort introduktion och förändringar på FMV Ledningssystem. Försvarsmakten redovisar aktuella behov och förändringar i materielplan. FMV kommer att redovisa centrala delar i planerad produktion. Konsekvensen av förändrat omvärldsläge. Vi redovisar status för utvecklingen av referensanläggningen i Enköping. FMV och Försvarsmakten önskar en aktiv dialog med SOFF:s medlemsföretag i aktuella frågor.

Program kommer inom kort.