Fördjupningsseminarium Logistik

Logistik – onsdag 18 maj kl. 13:00-16:00

Fördjupningsseminariet syftar till att ge en inblick i var Logistikområdet står i Försvarsbeslutet 2021–2025. Vidare följer information om försörjningstrygghet och hållbarhetskrav. Seminariet avslutas med en frågestund.

Program kommer inom kort.