Fördjupningsseminarium Logistik

Logistik – onsdag 31 maj kl. 13:00-16:00

Fördjupningsseminarium Logistik inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2022. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Logistikområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Program kommer senare.