Fördjupningsseminarium – Marin

Marin – tisdag 10 april kl. 13.00-16.00

FMV/SPL Marin presenterar verksamhet och behov på lång sikt ur ett förbandsperspektiv samt verksamhet på kort sikt och större materielanskaffningar. Seminariet innehåller även information från Anskaffning och logistik Marinmateriel, ett pass kring internationella materielsamarbeten och exportstöd samt en avslutande dialog.

Program