Fördjupningsseminarium – Marin

Marin – onsdag 27 mars kl. 13.00-16.00

Presentation av FMV och Marinen och förändrade gränsytor mellan myndigheterna. Behovet av materielutveckling på längre sikt och större anskaffningar i det kortare perspektivet presenteras. Information ges om systemutveckling av marina system och arbetet med väsentligt nationellt säkerhetsintresse. Följt av information om internationella materielsamarbetet och exportstöd.

Seminariet avrundas med frågor och paneldebatt.

Program till Fördjupningsseminarium Marin 2019.