Fördjupningsseminarium Marin

Marin – tisdag 24 maj kl. 09:00-12:00

Seminariet tar utgångspunkt i genomfört Försvarsföretagsmöte 30 november till 1 december 2021 med temat hållbart, framåtriktat och tillväxt. Myndigheterna ser ett behov av att kommunicera för att ge företagen möjlighet att förbereda sig för kommande upphandlingar i ett tidigare skede. Försvarsmakten presenterar Marinen och den långsiktiga planeringen. FMV presenterar planerad produktion inom marinområdet.

Program kommer inom kort.