Fördjupningsseminarium Marin

Marin – onsdag 24 maj kl. 13:00-16:00

Fördjupningsseminarium Marin inleds med en kort introduktion och återkoppling till FFD Fördjupningsseminarier 2022. Därefter presenteras utvecklingsplan, beställd och planerad produktion samt utvecklingsområden inom Marinområdet. Seminariet avslutas med dialog och en frågestund.

Program kommer senare.