Fördjupningsseminarium Tjänst

Tjänst – tisdag 23 maj kl. 13:00-16:00 

Fördjupningsseminarium Tjänst kommer att syfta till att ytterligare öka förståelsen för möjligheter och ansvar att realisera tillväxten med hjälp av och inom ramen för FMV och FM tjänsteupphandlingar. Myndigheterna ges möjlighet att presentera såväl inriktning för kompetensförsörjning och planering framåt som mer konkret presentera kommande upphandlingar och behov. Seminariet syftar också till att möjliggöra samtal mellan myndighet och företag om möjliga vägar framåt i terrängen för att gemensamt effektivt och hållbart bidra till tillväxt.

Program kommer senare.